Besøk Parallell på Facebook eller Instagram

Kontakt oss på post@parallell.no

Parallell ASDekor / Styling

July 3, 2011

Events

Filed under: — admin @ 8:39 pm

Events gir direkte kontakt med forbruker i form av nylanseringer, nyåpninger, jubileum, premierer etc. Det kan være alt fra større arrangementer med underholdning, bespisning, aktiviteter etc til mindre arrangementer tilknyttet åpninger, en del av en messedeltakelse eller liknende. Det er en unik mulighet til å sette kunden i direkte relasjoner til produkter, butikken, arbeidsgiver, ansatte eller kollegaer på en metode som skjer på en litt annen arena enn til daglig og åpner for nye erfaringer. Det er viktig at eventene er helhetlig gjennomført og gjerne knyttet til et tema som er gjennomgående.

Parallell fungerer utarbeider ideer og tilbyr prosjektledelse på mindre prosjekter, og er også knyttet til ulike større eventbyråer for andre arrangement. For Parallell er det viktig å ivareta det visuelle temaet med valg av riktige dekorelementer.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress