Besøk Parallell på Facebook eller Instagram

Kontakt oss på post@parallell.no

Parallell ASDekor / Styling

July 3, 2011

Messestands

Filed under: — admin @ 8:40 pm

Messedeltakelse gir mulighet for personlig kontakt med kunden, enten på interne eller eksterne Messestands kan fungere på ulike arenaer og ulike størrelser. Vi bistår med både messestands inhouse hvor kundene kommer til kontor/showroom eller messestands på større eksterne arenaer. Vi har god kjennskap til samarbeidspartnere tilknyttet gjennomføring av messestands, samt lokalene og regelverket rundt dette. Plan-legging av stand er en viktig del av messedeltakelsen for å få en godt fungerende stand.

- Vi tilbyr råd og veiledning ved planlegging og utformingen av standen med prosjektledelse fra ide til ferdig stand.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress