Besøk Parallell på Facebook eller Instagram

Kontakt oss på post@parallell.no

Parallell ASDekor / Styling

July 3, 2011

Kursing

Filed under: — admin @ 8:41 pm

En kan leie inn aktører til utførelse av alle områder innen merchandising – men alle områdene må vedlikeholdes daglig.

Vi ønsker å bistå som en samarbeidspartner for de som jobber i butikk – og som til daglig står ovenfor de visuelle utfordringene. Vi tilbyr kursing ved visual merchandising og  vindusutstillinger slik at butikkene selv skal videreføre dette i butikkene.

Det er viktig at kursene tilpasses hver enkelt kunde, gjerne med bilder knyttet direkte til egne butikker. På denne måten blir man mer oppmerksom på det visuelle uttrykket i egen butikk hvor man vanligvis ser seg litt blind, og det er mer motiverende å jobbe med egne erfaringer. Vi tilbyr både rent teoretiske kurs, samt kombinasjonskurs mellom teori og praktisk gjennomføringer for deltakerne.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress