Besøk Parallell på Facebook eller Instagram

Kontakt oss på post@parallell.no

Parallell ASDekor / Styling

July 3, 2011

Merchandising

Filed under: — admin @ 8:38 pm

Merchandising er en total presentasjon av butikken og varene ut mot kunden. Dette omfatter markeds-føring, utstillinger, aktiviteter, vareeksponering i butikk og danner det visuelle ansiktet utad. For butikkansatte i det daglige betyr dette hvordan varene presenteres for kunden rent praktisk: på vegg, på bord, i vindu etc.

Vi tilbyr merchadising til butikker for å hjelpe til med varepresentasjonen på en ny måte. Det er lett å se seg blind i egen butikk, og vi bidrar til å se produktene med nye øye og endre produkt-plasseringen for å fremme nyhetsverdien på produktene. I denne prosessen er det viktig med et tett samarbeid med de butikkansatte om endringene som gjøres, og for å lære av endringene som gjøres er før og etter bilder viktig.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress